Sinh học – Hướng dẫn giải bài tập đột biến gen (Học cùng VTV2)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Sinh học – Hướng dẫn giải bài tập đột biến gen (Học cùng VTV2)

Học kênh chính thống VTV2 của Trung ương sẽ ít có sự nhầm lẫn về kiến thức!I. Khái niệm và các dạng đột biến gen
1. Khái niệm đột biến gen
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.
- Những biến đổi về cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit gọi là đột biến điểm.
Kết luận
- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen
- Nguyên nhân phát sinh đột biến gen do sự bắt cặp không đúng trong nhân đôi ADN, do những sai hỏng ngẫu nhiên, do tác động của các tác nhân lí, hóa ở môi trường hay do các tác nhân sinh học
- Các dạng đột biến điểm gồm: thay thế, thêm, mất một cặp Nuclêôtit
- Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột biến. Mức độ có hại hay có lợi của gen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường cũng như tùy thuộc vào tổ hợp gen.