Sinh học: Bài tập về ADN – Gen – Vật chất di truyền (Ôn thi Sinh học cùng VTV2)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Bài giảng ADN – Gen – Vật chất di truyền (Ôn thi Sinh học cùng VTV2)

Học SInh học qua video của VTV2 – Kênh giáo dục – Khoa học chính thức của Đài THVN
Gen là 1 đoạn phân tử ADN mang thông tin mã hoá 1 chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN.

Ví dụ: Gen hemôglôbin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi pôlipeptit α góp phần tạo nên phân tử phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử tARN …

 

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có đáp án và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan