So sánh cách loại vi phạm pl và trách nhiệm pháp lí dưới:


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

So sánh cách loại vi phạm pl và trách nhiệm pháp lí dưới:

Trả lờiLoại vi phạm Chủ thể vi phạm Hành vi Trách nhiệm Chế tài trách nhiệm Chủ thể áp dụng pháp luật
Hình sự Cá nhân Gây nguy hiểm cho xã hội Hình sự Nghiêm khắc nhất Tòa án
Hành chính Cá nhân, tổ chức Xâm phạm các quy tắc quản lí của nhà nước Hành chính Phạt tiền, cảnh cáo, khôi phục hiện trạng ban đầu, thu giữ tang vật, phương tiện … dùng để vi phạm Cơ quan quản lí nhà nước
Dân sự

 

Cá nhân, tổ chức Xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân Dân sự Bồi thường thiệt hại, thực hiện nghĩa vụ dân sự theo đúng thỏa thuận giữa các bên tham gia Tòa án
Kỉ luật Cá nhân, tập thể Xâm phạm các quy tắc kỉ luật lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, các quy định đối với cán bộ, công chức nhà nước Kỉ luật Khiển trách, cảnh cáo, chuyển công tác khác, cách chức, hạ bậc lương, đuổi việc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc người đứng đầu các doanh nghiệp

[//noidungan]


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan