Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ: Xác định công thức đơn giản, công thức phân tử của hợp chất hữu cơ


Phương pháp giải bài tập Hóa hữu cơ: Xác định công thức đơn giản, công thức phân tử của hợp chất hữu cơA. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công thức tổng quát:  Cho ta biết thành phần các nguyên tố cấu tạo nên chất. Ví dụ: CxHy, CxHyOz …..2. CTPT ĐGN: Là công thức biểu thị tỉ lệ tối giản về số nguyên tử của các nguyên tố trong phân tử. Ví dụ: CH2O, CH2O3,…..

® CTTNo :  (CH2O)n ,…..

3. CTPT: Là công thức biểu thị số lượng của mỗi nguyên tố trong phân tử.

CTPT cho ta biết thành phần và hàm lượng các nguyên tố cấu tạo nên chất.

* Mối quan hệ giữa CTPT và CTPTĐGN: Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong CTPT là số lần số nguyên tử của nó trong CTPTDDGN.

Trong nhiều trường hợp, CTPT cũng chính là CTPTDDGN. 1 số chất có CTPT khác nhau nhưng có cùng CTPTDDGN.

B. PHƯƠNG PHÁP CHUNG GIẢI BÀI TẬP

Nguyên tắc: Công thức phân tử của hợp chất hữu cơ: CxHyOz Þ phải xác định x, y, z.

+ Xác định tỷ lệ x:y:z.

      + Từ tỷ lệ x, y, z có công thức đơn giản nhất.

      + Nếu biết khối lượng mol M thì có thể xác định CTPT bằng cách cho (CxHyOz)n = M, giải tìm n => CTPT.

+ Sản phẩm cháy của hợp chất hữu cơ (CO2, H2O, ..) được hấp thu vào các bình:

      Các chất hút nước là H2SO4 đặc, P2O5, các muối khan, dung dịch bất kì (do hơi nước gặp lạnh sẽ ngưng tụ) Þ khối lượng bình tăng là khối lượng nước;

      Các bình hấp thu CO2 thường là dung dịch hidroxit kim loại kiềm, kiềm thổ Þ khối lượng bình tăng là khối lượng CO2 (Xem thêm CO2 tác dụng với dung dịch kiềm).

      Thường gặp trường hợp bài toán cho hỗn hợp sản phẩm cháy (CO2 và H2O) vào bình đựng nước vôi trong hoặc dung dịch Ba(OH)2 thì:

                     Khối lượng bình tăng => m­= mCO2 + mH2O.

                     Khối lượng dung dịch tăng => mdd­ = (mCO2 + mH2O) – mMCO3¯

                     Khi nói khối lượng dung dịch giảm => mdd¯ = mMCO3¯- (mCO2 + mH2O)

I. Phương pháp

Bước 1: Tìm khối lượng mỗi nguyên tố

- Khi đốt cháy một hợp chất hữu cơ mà sản phẩm thu được chỉ gồm có CO2 và H2O thì hợp chất đó có chứa 2 nguyên tố (C, H) hoặc 3 nguyên tố (C, H, O)

+ Nếu đề bài đã cho biết rõ chất hữu cơ đem đốt cháy chỉ chứa 2 nguyên tố hoặc chất hữu cơ đó là một hidrocacbon thì chỉ cần xác định khối lượng cacbon và hidro.

+ Nếu chất hữu cơ đem đốt cháy không nói rõ chứa những nguyên tố nào thì ta phải xác định xem chất đó có chứa thêm nguyên tố oxi hay không.

Nếu mO = mA –(mC+mH) = 0 =>A chỉ chứa 2 nguyên tố C và H

Nếu mO=mA-(mC+mH)>0 =>A chứa cả 2 nguyên tố C, H và thêm O 

Bước 2: Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố

Bước 3: Lập tỉ lệ số mol

nC : nH : nO =  :  :  = x : y : z

Bước 4: Công thức đơn giản nhất (CxHyOz)n = MA

Bước 5: Viết công thức phân tử

C Giái bài tập Xem tại đây

 


Tìm theo từ khóa: , , , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan