Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.


Phát biểu định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng.Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan