Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Nghị luận về môi trường


Với nhan đề : Môi trường sống của chúng ta, dựa vào những hiểu biết của em về môi trường, viết một bài văn ngắn trỡnh bày quan điểm của em và cách cải tạo môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn.

Hướng dẫnCâu2:(6điểm)
Nêu vấn đề và triển khai thành bài văn nghị luận gồm cỏc ý cơ bản sau :

a. Nêu vấn đề nghị luận : Môi trường sống của chúng ta thực tế đang bị ô nhiễm và con người chưa có ý thức bảo vệ.

b. Biểu hiện và phõn tớch tỏc hại :

- Ô nhiễm môi trường làm hại đến sự sống.

- Ô nhiễm môi trường làm cảnh quan bị ảnh hưởng.

c. Đánh giá :

- Những việc làm đó là thiếu ý thức bảo vệ mụi trường, phá huỷ môi trường sống tốt đẹp.

- Phờ phỏn và cần cú cỏch xử phạt nghiờm khắc.

d. Hướng giải quyết :

- Tuyên truyền để mỗi người tự rèn cho mình ý thức bảo vệ

môi trường.

- Coi đó là vấn đề cấp bách của toàn xó hội.

[/noidungan]


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan