Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Hình tượng người lính trong thơ kháng chiến chống Pháp

Chiến tranh đã đi qua trên mảnh đất Việt thân yêu, để lại với đời mùa thu nay tươi đẹp của hòa bình, hạnh phúc và để lại với lòng người bao chiến công của những chiến sĩ mùa thu xưa – những mùa thu của cuộc kháng chiến chống Pháp với những con người “chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”. Họ đã dựng nên tượng đài bất hủ trong thơ ca về người chiến sĩ Cách mạng.
Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan