ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9 VÀO 10 THPT : PHẦN TỰ LUẬN Đề 3


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 9 VÀO 10 THPT : PHẦN TỰ  LUẬN Đề 3

   Câu 1. Đoạn văn

   Trong chương trình Ngữ văn lớp 9, em có học một tác phẩm, trong đó có hai câu thơ :“Nhớ câu kiến ngãi bất vi

Làm người thế ấy cũng phi anh hùng”

   a. Hãy cho biết hai câu thơ ấy trích trong tác phẩm nào?

   b. Em hãy giới thiệu những nét chính về tác giả của tác phẩm đó.

   c. Em hiểu nghĩa của hai câu thơ như thế nào? Tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ ấy?

Câu 2. Đoạn văn

   a. Cho câu thơ sau:

“ Kiều càng sắc sảo mặn mà”

                                                 …

   Hãy chép chính xác những câu thơ tiếp theo tả sắc đẹp của Thuý Kiều.

   b. Em hiểu như thế nào về những hình tượng nghệ thuật ước lệ “thu thuỷ”, “xuân sơn”? Cách nói “làn thu thuỷ”, “nét xuân sơn” dùng nghệ thuật ẩn dụ hay hoán dụ? Giải thích rõ vì sao em chọn nghệ thuật ấy?

   c. Nói khi vẻ đẹp của Thuý Kiều, tác giả Nguyễn Du đã dự báo trước cuộc đời và số phận của nàng có đúng không? Hãy là rõ ý kiến của em?

Câu 3. Tập làm văn

    Phân tích bài thơ “Đồng chí”, để chứng tỏ bài thơ đã diễn tả sâu sắc tình đồng chí cao quý của các anh bộ đội thời kháng chiến chống Pháp

Hướng dẫn


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan