Ở giai đoạn trẻ em nếu thiếu GH sẽ gây bệnh gì? Giải thích?


Ở giai đoạn trẻ em nếu thiếu GH sẽ gây bệnh gì? Giải thích?Ở giai đoạn trẻ em nếu thiếu GH gây bệnh người bé nhỏ.

GH là hoocmon sinh trưởng , nếu thiếu GH thì tốc độ sinh trưởng của cơ thể bị chậm lại hoặc dừng làm cho cơ thể bị lùn, kích thước cơ thể chỉ đạt 0,7- 1m ở tuổi trưởng thành


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan