Nêu chức năng của cacbohidrat và lipit


Nêu chức năng của cacbohidrat và lipit- Cacbohiđrat :

Chức năng :

+ Là nguồn năng lượng dự trữ cho tế bào và cho cơ thể.

+ Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể

+ Cacbohidrat liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin  là những bộ phận cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan