Nêu chức năng của ARN thông tin và ARN vận chuyển?


Nêu chức năng của ARN thông tin và ARN vận chuyển?+ mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền.

+ tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên prôtêin.


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan