Nêu chức năng của ARN thông tin và ARN riboxom?


Nêu chức năng của ARN thông tin và ARN riboxom? 

+ mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền.

+ rARN là thành phần cấu tạo nên ribôxôm.


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan