Thế nào là nguyên tố vi lượng? Lấy ví dụ? Vai trò của nguyên tố vi lượng?


Thế nào là nguyên tố vi lượng? Lấy ví dụ? Vai trò của  nguyên tố vi lượng?+ Nguyên tố vi lượng (Có hàm lượng <0,01% khối lượng chất khô): Là thành phần cấu tạo enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. Bao gồm các nguyên tố : Cu, Fe, Mn, Co, Zn…


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan