Thế nào là nguyên tố đa lượng? Lấy ví dụ? Vai trò của nguyên tố đa lượng?


Thế nào là nguyên tố đa lượng? Lấy ví dụ? Vai trò của  nguyên tố đa lượng?Thế nào là nguyên tố đa lượng? Lấy ví dụ? Vai trò của  nguyên tố đa lượng?

+ Nguyên tố đại lượng (Có hàm lượng 0,01% khối lượng chất khô): Là thành phần cấu tạo nên tế bào, các hợp chất hữu cơ như: Cacbohidrat, lipit… điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. Bao gồm các nguyên tố C, H, O, N, Ca, S, Mg…


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan