MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ


MỞ ĐẦU VỀ HOÁ HỌC HỮU CƠ

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ:

– Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ các oxít của cacbon, muối cacbonat, xianua và các bua…)– Hoá học hữu cơ là ngành hoá học nghiên cứu các hợp chất hữu cơ.

II. Phân loại hợp chất hữu cơ:

1. Dựa vào thành phần các nguyên tố:

– Hidrocacbon: Chỉ chứa C và H.

Gồm :

+ HC no : Chỉ có liên kết đơn

+ HC không no : Chứa liên kết bội

+ HC thơm : Chứa vòng benzen

– Dẫn xuất của hidrocacbon: Ngoài H,C còn có O, Cl, N, S…Gồm : Dẫn xuất halogen (R-Cl; R-Br; R-I; …); Ancol (R-OH); Phenol (C6 H5 – OH); ete (R- O – R);Anđehit (R-CHO);  Xeton (-CO-); Amin (R-NH2, …); Nitro (- NO2); Axit (R-COOH); Este (R-COO-R); Hợp chất tạp chức, polime …

2. Theo mạch  cacbon: Vòng và không vòng.

III. Đặt điểm chung của hợp chất hữu cơ:

1. Đặc điểm cấu tạo:

 – Nguyên tố bắt buộc có là cacbon

– Thường gặp H, O, N, S , P , Halogen . . .

– Liên kết hóa học chủ yếu trong chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

2. Tính chất vật lý:

– Các hợp chất hữu cơ thường dễ bay hơi (tonc, tbay hơi thấp )

– Kém bền đối với nhiệt và dễ cháy

– Không tan hoặc ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ

3. Tính chất hóa học:

– Kém bền với nhiệt , dễ bị phân hủy .

– Các phản ứng của hợp chất hữu cơ thường chậm và không hoàn toàn theo một hướng nhất định→ Thu được hỗn hợp sản phẩm

IV. Sơ lượt về phân tích nguyên tố:

1. Phân tích định tính:

a. Mục đích: Xác định các nguyên tố có trong hợp chất hữu cơ.

b. Nguyên tắc: Chuyển hợp chất hữu cơ thành các chất vơ cơ đơn giản, rồi nhận biết bằng phản ứng đặc trưng.

c. Phương pháp tiến hành:

* Xác định C,H:           

                                        CuSOkhan –> CuSO4.5H2O —>  SPVC có H2O

HCHC  ——–> SPVC            (xanh)                 (trắng)                                                                          

                                            dd(Ca(OH)2 , có kết tủa —> SPVC có CO2

* Xác định nitơ: Chuyển N thành NH3 à quì ẩm hóa xanh –> có N

2. Phân tích định lượng:

a. Mục đích: Xác định % khối lượng các nguyên tố trong phân tử HCHC.

b. Nguyên tắc: Cân 1 lượng chính xác HCHC (a gam), sau đó chuyển HCHC thành HCVC, rồi định lượng chúng bằng PP khối lượng hoặc thể tích.

 

d. Biểu thức tính:

Tinhkl

 

Xem thêm

Các bài tập về xác định CTPT


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan