Lịch sử:Những nét chính về quá trình phát triển của phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1929. Nêu vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NAY ( 2000)

VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

Lịch sử:Những nét chính về quá trình phát triển của phong trào công nhân trong những năm 1919 – 1929. Nêu vai trò của phong trào công nhân đối với sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trả lời
Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan