Lịch sử: Hãy cho biết hoàn cảnh lịch sử và những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

          LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)

Hãy cho biết hoàn cảnh lịch sử và những thành tựu chính trong công cuộc khôi phục kinh tế ở Liên Xô Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70?

Trả lời
Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan