Kiến thức Sinh học: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC


Kiến thức Sinh học:

MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌCI/ Di truyền học

- Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho các thế hệ con cháu.

 - Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ.

 - Di truyền và biến dị là 2 hiện tượng song song gắn liền với quá trình sinh sản

- Di truyền học nghiên cứu csvc, cơ chế, tính qui luật của hiện tượng dt và bd.

II/Menđen- người đặc nền móng cho di truyền học.

 - Bằng pp phân tích các thế hệ lai.Menđen đã  phát minh ra các qui luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho di truyền

III/Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học

1/ Một số thuật ngữ.

2/ Một số kí hiệu

 

 

- P: Cặp bố mẹ xuất phát

- X: Kí hiệu phép lai

- G: Giao tử

    + : Giao tử đực

    + : Giao tử cái

 - F: Thế hệ con


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan