Kiến thức hóa 8-Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị


Kiến thức hóa 8-Lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị 


Các bước giải chung:*Các bước giải:

B1:Viết CT dạng chung. Dạng AxnBym

B2:Viết biểu thức qui tắc hóa trị. n.x = m.y

B3: Chuyển thành tỉ lệ x/y = n/m dạng tối giản

B4:Viết CTHH đúng của hợp chất.

Bài minh họa

 Lập CTHH của hợp chất tạo bởi Nitơ (IV) và Oxi.

+ Gọi công thức chung là:   NxnOym

+ Ta có: x.a = y.b => x.4 = 2.y

=> X/y = 1 / 2

Vậy Công thức hợp chất là NO2

Bài tập vận dụng tự giải

1: Lập CTHH của hợp chất gồm:

 1/  K (I)  và CO3  (II)             

2/ Al (III)  và SO4 (II)

3/ Na (I) và S (II)        

4/ Ca (II)  và PO4 (III)

5/ S (VI) và O (II)

2: Hãy cho biết các công thứ hóa học  sau công thức hóa học nào đúng công thứ hóa học nào sai? Nếu sai, hãy sửa lại cho đúng

1. K(SO4)2                  

2. FeCl3                      

3. CuO3                      

4.  Zn(OH)3      

5. Na2O                      

6. Ba2OH                    

7. Ag2NO3                   

8. SO2

Lập CTHH của các hợp chất sau và tính PTK của chúng:

a/ Silic ( IV) và Oxi.                           

b/ Photpho (III) và Hiđro.

c/Nhôm (III) và Clo (I).                      

d/ Canxi và nhóm OH.

4:Cho biết CTHH của nguyên tố X với oxi là: X2O.  CTHH của nguyên tố Y với hiđro là YH2. (Với X, Y là những nguyên tố chưa biết).

1. Hãy chọn CT đúng cho hợp chất của X và Y trong các CT cho dưới đây:

a. XY2               b. X2Y              c. XY               d. X2Y3

2.Xác định X, Y biết rằng:

-Hợp chất X2O có PTK = 62 đ.v.C

-Hợp chất YH2 có PTK = 34 đ.v.C

5:Hãy cho biết các CT sau đúng hay sai ? Hãy sửa lại CT sai:

 1.  AlCl4 ;        2. Al(OH)3 ;                3. Al2O3 ; 4. Al3(SO4)3


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan