Khái niệm bình đẳng trước pháp luật? Công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật như thế nào?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Khái niệm bình đẳng trước pháp luật? Công dân có quyền bình đẳng trước pháp luật như thế nào?

Trả lời

Khái niệm bình đẳng trước pháp luật:  

Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân, nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định pháp luật
Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan