Hỏi: Thụ phấn là gì ? Thụ phấn chéo có gì ưu thế hơn tự thụ phấn?


Hỏi: Thụ phấn là gì ? Thụ phấn chéo có gì ưu thế hơn tự thụ phấn?

Đáp+ Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

Thụ phấn có thể là tự thụ phấn hoặc giao phấn (nhờ gió, nước, sâu bọ…).

- Trong tự thụ phấn không có sự đổi mới về kiểu gen như thụ phấn chéo. Trong thụ phấn chéo, khả năng hình thành những tổ hợp gen mới trong quá trình thụ tinh cao hơn nên có thể hình thành những tổ hợp gen mới thích nghi, có ý nghĩa với tiến hóa


Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan