Hỏi: Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?


Hỏi: Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Vì sao cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ?Đáp

  • Sinh sản vô tính ở thực vật: Hình thức sinh sản không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ.
  • Sinh sản vô tính thực hiện thông qua cơ sở là quá trình nguyên phân vì vậy cá thể con trong sinh sản vô tính giống hệt cơ thể mẹ.

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan