Hỏi: Thế nào là sinh sản hữu tính ở động vật ? Nêu các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở động vật?


Hỏi: Thế nào là sinh sản hữu tính ở động vật ? Nêu các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở động vật?Đáp

  • Sinh sản hữu tính ở động vật: Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

Gồm 3 giai đoạn :

  • Giai đoạn hình thành tinh trùng và trứng.
  • Giai đoạn thụ tinh (giao tử đực và cái kết hợp với nhau tạo thành hợp tử)
  • Giai đoạn phát triển phôi tạo thành cơ thể mới

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan