Hỏi: Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? Điểm ưu việt của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính?


Hỏi: Sinh sản hữu tính ở thực vật là gì? Điểm ưu việt của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính?Đáp

  • Sinh sản hữu tính ở thực vật: Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao tử cái thông qua thụ tinh tạo nên hợp tử.
  • Ưu
  • Tăng khả năng thích nghi của đời sau đối với môi trường sống luôn biến đổi
  • Tạo sự đa dạng di truyền cung cấp nguồn nguyên liệu phong phú cho chọn lọc tự nhiên và tiến hóa

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan