Hỏi: Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của cây sinh sản vô tính và hữu tính vào các cột tương ứng trong bảng sau:


Hỏi:  Hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của cây sinh sản vô tính và hữu tính vào các cột tương ứng trong bảng sau:Hình thức sinh sản Vô tính Hữu tính
Ưu điểm    
Nhược điểm    

Đáp

Hình thức sinh sản

Vô tính

Hữu tính

Ưu điểm -Tạo một số lượng lớn con cháu trong thời gian rất ngắn.

-Tạo ra các cá thể mới giống nhau và giống cá thể mẹ ở đặc điểm di truyền

-Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn đinh, ít biến động

-Tạo một số lượng lớn con cháu trong thời gian tương đối ngắn

-Tạo ra thế hệ mới rất đa dạng về đặc điểm di truyền

-Tạo ra các cá thể thích nghi tốt hơn với điều kiện sống thay đổi

Nhược điểm Tạo ra con cháu giống nhau về di truyền nên có thể bị tiêu diệt hang loạt khi điều kiện môi trường sống bất lợi Không có lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp

Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan