Hỏi đáp sinh thái học – Câu 21. Trình bày cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các dạng tài nguyên và sự khai thác của con người ;


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp sinh thái học – Câu 21. Trình bày cơ sở sinh thái học của việc khai thác tài nguyên và bảo vệ thiên nhiên: các  dạng tài nguyên và sự khai thác của con người  ; tác động của việc khai thác tài nguyên lên sinh quyển; quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, những biện pháp cụ thể bảo vệ sự đa dạng sinh học, giáo dục bảo vệ môi trường.

Hướng dẫn trả lời.
Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan