Hỏi đáp sinh học: Vì sao tế bào lông hút của cây xanh có thể hút nước theo cách thẩm thấu?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp sinh học:  Vì sao tế bào lông hút của cây xanh có thể hút nước theo cách thẩm thấu?
2. Trên một vùng đất ngập mặn ta thấy các loài cây sú, vẹt, đước phát triển tốt còn lúa thì phát triển rất kém. Em hãy giải thích hiện tượng vừa nêu trên?
Trả lời
Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan