Hỏi đáp sinh học: Thế nào là áp suất rễ? Có thể quan sát áp suất rễ qua những hiện tượng nào?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp sinh học: Thế nào là áp suất rễ? Có thể quan sát áp suất rễ qua những hiện tượng nào?

Trả lời
Tìm theo từ khóa: , , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan