Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 8)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 8)

A. Câu hỏi

Câu 1: Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp

Câu 2: Nếu thành phần và chức năng của hệ sắc tố quang hợp trong lá cây

Câu 3. Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp
Câu 4. Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?

Câu 5. Sản phẩm của pha sáng là gì?

Câu 6. Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohidrat?

Câu 7. Quan sát các hình 9.2, 9.3 và 9.4 , nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các con đường C3, C3 và CAM.

Câu  8. Cường độ ánh sáng ảnh hưởng thế nào đến quang hợp?

Câu 9. Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp?

Câu 10. Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.

B. Đáp án


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan