Hỏi đáp Sinh học: Chứng minh trong qui luật di truyền phân li độc lập của Menđen có sự di truyền và phân li độc lập của các cặp tính trạng?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi: Chứng minh trong qui luật di truyền phân li độc lập của Menđen có sự di truyền và phân li độc lập của các cặp tính trạng ? Liên hệ phép lai nhiếu tính? Ý nghĩa cảu qui luật phân li độc lập ?
Trả lời


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan