Hỏi đáp Sinh học 7 – ôn thi Học kỳ Sinh học 7 (Phần V)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp Sinh học 7 – ôn thi Học kỳ Sinh học 7 (Phần V)

A. Câu hỏiCâu 1: Từ lớp cá đến lớp thú hệ tuần hoàn có sự tiến hóa như thế nào?

Câu 2: Sự tiến hóa hệ thần kinh của động vật được thể hiện như thế nào?

Câu 3: Giải thích tại sao một số động có xương sống thuộc lớp bò sát, lớp chim và lớp thú là bạn của nhà nông cho ví dụ?

Câu 4: Trình bày sự tiến hóa về hệ tuần hoàn của ĐVCXS?

Câu 5: Nêu ưu điểm của hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa?

Câu 6: Thế nào là động vật quý hiếm? Kể tên các cấp độ tuyệt chủng động vật quý hiếm? Cần bảo vệ động vật quý hiếm như thế nào? 

Câu 7. Thế nào là biện pháp đấu tranh sinh học? Kể tên các biện pháp đấu tranh sinh học. Cho ví dụ. Nêu ưu điểm và hạn chế của các biện pháp đấu tranh sinh học? 

B. Đáp án


Tìm theo từ khóa: , , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan