Hỏi đáp Sinh học 7 – ôn thi Học kỳ Sinh học 7 (Phần III)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp Sinh học 7 – ôn thi Học kỳ Sinh học 7 (Phần III)

A. Câu hỏiCâu 1: Em hãy cho ví dụ chứng tỏ động vật trong lớp thú rất đa dạng. 

Câu 2: Vì  sao thú có khả năng sống ở nhiều môi trường?

Câu 3: Nêu những đặc điểm cấu tạo của bộ thú ăn thịt.

Câu 4: Trình bày đặc điểm chung của lớp thú.

Câu 5: Vẽ và chú thích sơ đồ bộ não thỏ. Bộ phận nào của não liên quan đến cử động phức tạp của thỏ?

Câu 6: Nêu vai trò của lớp thú 

Câu 7: Vì sao dơi có hình dạng giống chim, cá voi có hình dạng giống cá nhưng lại được xếp vào lớp thú?

Câu 8: Trình bày và giải thích các đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với đời sống và tập tính lẩn trốn kẻ thù

Câu 9: So với hiện tượng đẻ trứng, hiện tượng thai sinh ở thú có những ưu điểm gì?

Câu 10: Thế nào là hiện tượng thai sinh? 

       

B. Đáp án


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan