Hỏi đáp Sinh học 6 Học kỳ II: Phần I (Dành cho ôn tập Sinh học lớp 6)


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Hỏi đáp Sinh học 6 Học kỳ II: Phần I (Dành cho ôn tập Sinh học lớp 6)A. Câu hỏi

Câu 1: Quả mọng khác với quả hạch ở điểm nào? Hãy kể tên 3 loại quả mọng và 3 loại quả hạch có ở địa phương của em.

Câu 2: Người ta nói rằng những hạt rơi chậm thường được gió mang đi xa hơn. Hãy cho biết điều đó đúng hay sai? Vì sao?

Câu 3: Những quả và hạt có đặc điểm gì thường được phát tán nhờ gió?

Câu 4: Đặc điểm phân biệt cây một lá mầm và cây hai lá mầm?

Câu 5: Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm?

Câu 6: Cơ quan sinh sản của cây thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Câu 7: Thế nào là phân loại thực vật?

Câu 8: Tại sao lại có cây trồng? Nguồn gốc của nó từ đâu?

Câu 9: Cây trồng khác cây dại như thế nào? 

Câu 10: Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở việt Nam

Câu: 11:  Thế nào là thực vật quý hiếm?

B. Đáp án


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan