Hỏi: Cây nhân giống sinh dưỡng so với cây mọc từ hạt có lợi thế như thế nào?


Hỏi: Cây nhân giống sinh dưỡng so với cây mọc từ hạt có lợi thế như thế nào?

Đáp  • Giữ nguyên được tính trạng di truyền con người mong muốn nhờ cơ chế nguyên phân
  • Rút ngắn được rất nhiều thời gian phát triển của cây, sớm cho thu hoạch

Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan