Hãy phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực


Hãy phân biệt tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực 

Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực
-          Kích thước bé

-          Đại diện: vi khuẩn

-          Cấu tạo đơn giản, chưa có nhân hòan chỉnh, có AND trần dạng vòng. Không có các bào quan có màng bao bọc

-          Kích thước lớn

-          Đại diện: nguyên sinh vật, nấm, thực vật, động vật

-          Có màng nhân, chất nhiễm sắc. Tế bào chất có hệ thống nội màng, các bào quan có màng bao bọc

 

 


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan