Hãy phân biệt lưới nội chất và bộ máy Gôngi


Hãy phân biệt lưới nội chất và bộ máy GôngiGiống: Đều có cấu trúc màng đơn

Khác nhau

Lưới nội chất Bộ máy Gôngi
gồm hệ thống ống và xoang dẹp

thông với nhau chia t ế bào chất ra thành nhiều xoang chức năng.

Lưới nội chất có hai loại: lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.

*  Lưới nội chất hạt: trên màng có nhiều hạt ribôxôm, tham gia quá trình tổng hợp prôtêin.

* Lưới nội chất trơn: trên màng không có đính các hạt ribôxôm., có vai trò tổng hợp lipit, chuyển hoá đường…

 

gồm hệ thống các túi màng dẹp xếp chồng lên nhau, nhưng tách biệt nhau theo hình vòng cung.

Bộ máy gôngi có chức năng thu gom, đóng gói , biến đổi và phân phối sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan