Giải toán tìm quy luật số:Bài 44: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1,2,3,4,….x. tìm x để số chữ của dãy gấp 4,5 lần số hạng của dãy


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 44: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1,2,3,4,….x. tìm x để số chữ của dãy gấp 4,5 lần số hạng của dãy

Hướng dẫn giải
Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan