Giải toán tìm quy luật số:Bài 39Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013 mà không chia hết cho 3?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 39Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013 mà không chia hết cho 3?

Hướng dẫn giải
Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan