Giải toán tìm quy luật số:Bài 32: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 32: Một bạn học sinh viết liên tiếp các số số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2. Bắt đầu viết từ số 5 thành dãy số.Viết đến số thứ 100 thì phát hiện đã viết sai.Hỏi bạn đó đã viết sai số nào

Hướng dẫn giải
Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan