Giải toán tìm quy luật số:Bài 25: Cho dãy số: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; 30 ; 42 ; … Số 10100 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số:Bài 25: Cho dãy số: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; 30 ; 42 ; … Số 10100 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?

Hướng dẫn giải
Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan