Giải toán tìm quy luật số: Bài 47: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 47: Cho dãy số: 2; 4; 6; 8; 10; 12; ……………

.    Tìm số hạng thứ 2014 của dãy số trên ?.   Phân tích: Từ bước 1 học sinh sẽ tìm ra cách tìm số hạng lớn nhất trong dãy là:  Số hạng lớn nhất = (Số số hạng trong dãy – 1) x khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp+ số hạng bé nhất trong dãy.

Bài giải


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan