Giải toán tìm quy luật số: Bài 46: Tính giá trị của A biết: A = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………………… + 2014.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 46: Tính giá trị của A biết: A = 1 + 2 + 3 + 4 + ……………………… + 2014.

.   Phân tích: Đây là dạng bài cơ bản trong dạng bài tính tổng của dãy có quy luật cách đều, chúng ta hướng dẫn học sinh tính giá trị của A theo 2 bước cơ bản ở trên.

Bài giải


Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan