Giải toán tìm quy luật số: Bài 45: Cho dãy số 2; 16; 42; 80; …; 560; 682; …


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tìm quy luật số: Bài 45: Cho dãy số 2; 16; 42; 80; …; 560; 682; …

1. Hãy viết tiếp ba số hạng liền sau số 80.
2. Tìm số hạng thứ 20 của dãy số.
Hướng dẫn giải
Tìm theo từ khóa: , ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan