Giải toán tiểu học : Tìm số tự nhiên a để biểu thức : A = 4010 – 2005 : (2006 – a) có giá trị nhỏ nhất.


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán tiểu học : Tìm số tự nhiên a để biểu thức : A = 4010 – 2005 : (2006 – a) có giá trị nhỏ nhất.

Bài giải :
Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan