Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 107


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số  107
Cho các số abc và cab với a-b=1; b-c=2. Số abc hơn số cab bao nhiêu đơn vị?
Với a- b = 1 ; b – c = 2    =>   a-c=1+2=3
Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số - Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân IV - Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan