Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 102


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải toán số, dãy số, khoảng cách số 102: Một bạn tìm tất cả  các số có sáu chữ số theo các yêu cầu sau , các chữ số thuộc lớp đơn vị đều là 1các chữ số thuộc lớp nghìn là các chữ số chẵn khác nhau , khác 0 và nhỏ hơn 8. Hỏi bạn đó tìm được nhiều nhất bao nhiêu số thỏa mãn yêu cầu?Các chữ số thuộc lớp đơn vị là các chữ số 1 (giống như các chữ số 0, không cần quan tâm).
Các chữ số thuộc lớp nghìn là các chữ số chẵn khác nhau, khác 0 và nhỏ hơn 8. là các số 2;4;6.
Có 3 cách chọn hàng trăm nghìn, 2 cách chọn hàng chục nghìn và 1 cách chọn hàng nghìn. Vậy có: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
Đó là: 246111 ; 264111 ; 426111 ; 462111 ; 624111 và 642111 

[/noiduangan]

Xem thêm danh sách bài tập 

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số - Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân III – Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài tập Sô – Dãy số - Khoảng cách số - Phân IV - Có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan