Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số – Dãy số (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải


Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số – Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải (Tiếp theo phần I- Giải toán 4-5-6 )

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữaLoại 2: Xoá bớt một chữ số của một số tự nhiên ở bên trái, bên phải hoặc xen giữa một số tự nhiên.

          Lưu ý: Khi xóa bớt 1 số ở  bên trái hay bên phải hay xem giữ một số tự nhiên thì giá trị số mới sẽ giảm lên. Giá trị giảm  phụ thuộc vào vị trí xóa, giá trị chữ số bị xóa đi.

          Khi làm bài tập, thường sử dụng phương pháp phân tích số hoặc lập luận, tư duy logic.

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem lời giải để xem lời giải chi tiết của mỗi bài.

Bài 13:Tìmsố có 4 chữ số, biết rằng nếu ta xoá đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị thì số đó giảm đi 4455 đơn vị.

Xem lời giải 

Loại 3: Số tự nhiên và tổng, hiệu, tích các chữ số của nó.

Bài 14: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó.

Xem lời giải 

Bài 15: Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đóchia cho hiệu các chữ số của nó được thương là 28 và dư 1

Xem lời giải 

Bài 16:Tìm một số tự nhiên có 3 chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tích các chữ số của nó.

Xem lời giải 

Bài 17:Cho A = abc + ab + 1997.     B = 1ab9 + 9ac + 9b.                So sánh A và B

Xem lời giải 

Loại 4: So sánh tổng hoặc điền dấu

Bài 18:Cho A = abc +de + 1992; B = 19bc + d1 + a9e.So sánh tổng A và B.

Xem lời giải 

Bài 19: Điền dấu = hoặc > hoặc < và chỗ có dấu … trong phép so sánh sau để có phép so sánh đúng

1a26 + 4b4 +53c … abc + 1997.

Xem lời giải 

Bài 20:  Điền dấu = hoặc > hoặc < và chỗ có dấu … trong phép so sánh sau để có phép so sánh đúng

abc + m000 … m0bc + a00

Xem lời giải 

Bài 21:  Điền dấu = hoặc > hoặc < và chỗ có dấu … trong phép so sánh sau để có phép so sánh đúng

x5 + 5x … xx +56

Xem lời giải 

Bài 22: Cho A = abcde + abc + 2001;                 B = ab56e + 1cd8 + a9c + 7b5

So sánh A và B

Xem lời giải 

 Dạng 2: Kĩ thuật tính và quan hệ giữa các phép tính

Bài 23:Tổng của hai số gấp đôi số thứ nhất. Tìm thương của 2 số đó.

Xem lời giải 

Bài 24:Một phép chia có thương là 6 và số dư là 3, tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 195. Tìm số bị chia và số chia.

Xem lời giải 

Bài 25:Hiệu của 2 số là 33, lấy số lớn chia cho số nhỏ được thương là 3 và số dư là 3. Tìm 2 số đó.

Xem lời giải 

Bài 26: Một phép chia có thương là 6 và số là 3, tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư bằng 194. Tìm số bị chia và số chia.

Xem lời giải 

Bài 27: Cho hai số, nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ ta được thương là 7 và số dư lớn nhất có thể có được là 48. Tìm hai số đó.

Xem lời giải 

Bài 28: Tìm số có hai chữ số biết tổng các chữ số của số đó bằng số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số, còn chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục 3 đơn vị

Xem lời giải 

Dạng 3: Thành lập số và tính tổng

Bài 29:Cho 4 chữ số 0, 3, 8 và 9. Viết được tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho?
Xem lời giải 

Bài 30:Cho 4 chữ số 0, 3, 8 và 9. Tìm số lớn nhất, số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số đã cho?

Xem lời giải 

Còn nữa

Xem thêm

Giải toán 4-5-6: Tuyển tập bài toán Số tự nhiên – Số – Dãy số  (Phần II) có đáp án và hướng dẫn giải

Xem thêm: Những kiến thức cần nhớ về số tự nhiên, khoảng cách số

Giải toán 4-5-6 Viết thêm số vào phải – trái – Xem giữa


Tìm theo từ khóa: ,

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan