Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 149


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  149: Cho một cặp côn trùng thuần chủng giao phối với nhau được F1 đồng loạt mắt đỏ, cánh dài
a.Cho con cái F1 lai phân tích được: 45% con mắt trắng , cánh ngắn: 30% con mắt trắng, cánh dài: 20% con mắt đỏ, cánh dài: 5% con mắt đỏ, cánh ngắn.
b. Cho con đực F1 lai phân tích được  25% con cái mắt đỏ, cánh dài: 25% con cái mắt trắng, cánh dài: 50% con đực mắt trắng, cánh ngắn.
Biện luận và xác định quy luật di truyền các cặp tính trạng. Kiểu gen của P, F1 và giao tử F1? Biết chiều dài cánh do 1 gen quy định.

 

Giải chi tiết

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan