Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài 145


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập Hoán vị gen – Bài  145:

F1 mang 4 cặp gen dị hợp trên 2 cặp NST tương đồng : cặp NST số 1 AB / ab f = 10% , cặp NST số 2 De / dE , f = 20%. Mỗi gen – 1 tính trạng.

Theo lí thuyết tỉ lệ cá thể có KH trội về tất cả các tính trạng là bao nhiêu?Giải chi tiết:

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có Giải chi tiết và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết

- 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần IV

 100 bài tập hoán vị gen có Giải chi tiết và hướng dẫn giải phần V


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan