Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số 42


Đăng nhập mới xem được nội dung này! 

Giải chi tiết bài tập hoán vị gen Số42: Cho các cơ thể có kiểu gen dị hợp 2 cặp gen( mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng) lai với nhau tạo ra 4 loại kiểu hình, trong đó loại kiểu hình lặn về 2 tính trạng chiếm 0,09. Phép lai nào sau đây không giải thích đúng kết quả trên?A. P đều có kiểu gen AB/ab với f = 40% xảy ra cả 2 bên.

B. P đều có kiểu genAb/aB, xảy ra hoán vị gen ở 1 bên.với f = 36%

C. Bố có kiểu gen Ab/aB với f = 36%, mẹ có kiểu gen AB/abkhông xảy ra hoán vị gen

D. Bố có kiểu gen AB/ab với f = 28%, mẹ có kiểu gen Ab/aBvới f = 50%

Hướng dẫn giải

Xem thêm

- Phương pháp giải bài tập Hoán vị gen

- Tuyển tập bài tập Hoán vị gen có đáp án và giải chi tiết

- Tính tỉ nhanh lệ kiểu hình trong Hoán vị gen

- Danh sách bài tập Hoán vị gen có giải chi tiết


Tìm theo từ khóa:

Hot!

Câu hỏi hoặc Bình luận của bạn

Các bài liên quan